Sprievodca

Navigácia

Pri práci s portálom sa využíva niekoľko spôsobov navigácie a ovládania (Obr. 1):

Rozloženie navigačných prvkov na portáli
Obr. 1 Rozloženie navigačných prvkov

 1. Odkazová lišta - obsahuje prepojenia na vybrané stránky. Záložka práve otvorenej stránky, resp. odkaz, nad ktorým sa nachádza ukazovateľ myši, sú vysvietené.
 2. Ponuka sekcií - umožňuje prístup k celému obsahu a všetkým funkciám portálu. Zoznam dostupných sekcií sa rozširuje v závislosti od toho, či je používateľ prihlásený, alebo má i správcovské práva (Obr. 2).
  Ponuka sekcií správcu
  Obr. 2 Ponuka sekcií správcu
 3. Odkazy v texte - nasmerujú používateľa na súvisiace sekcie s príslušným obsahom. Od bežného textu sú odlíšené modrým sfarbením, pri umiestnení ukazovateľa myši nad odkaz sa farba zmení na červenú. Využívajú sa napríklad v sekcii Používatelia, kde odkaz na mene správcu naviguje do sekcie Kontakt a je možné mu zaslať správu.
 4. Formuláre - umožňujú komunikáciu používateľa so systémom. Na základe údajov zadaných do formulára sa vykoná príslušná funkcia. Po vyplnení dostupných polí sa navigácia spustí kliknutím na aktívne tlačidlo. Grafické znázornenie formulárových prvkov je dané nastavením internetového prehliadača. Jednou z hlavných funkcií využívajúcich formulár je napr. Prihlásenie / Odhlásenie.

Navigácia medzi skupinami a organizáciami - je špeciálny prípad navigácie prostredníctvom formulára. Využijú ju používatelia, ktorí sú zaradení do viacerých skupín, resp. majú vo viacerých správcovské práva. Obsah väčšiny sekcií je prispôsobovaný jednotlivým skupinám / organizáciám, preto v prípade potreby zmeny je nutné vybrať príslušnú položku vo výklopnom zozname a kliknúť na tlačidlo. Panel navigácie sa zobrazuje iba prihláseným používateľom.

Ďalšie témy:

 1. Navigácia
 2. Registrácia
 3. Podmienky používania
 4. Zabudnuté heslo
 5. Kontakt
 6. Používatelia
 7. Chybové hlásenia a upozornenia

Viac sekcií spolu s ich dokumentáciou sa sprístupní po prihlásení.